Alkylatbensin från Aspen är det bästa för din maskin. Finns både som 4 takt och 2 takt.
De finns antingen i 5 liters dunk eller 25 liter för den som använder mycket.